back

next
NOSTALGIA

© E.Gorzelany, 80 x 80 cm

Oil on canvas