back

next
NOSTALGIA

© 2005, 80 x 80 cm

Oil on canvas